Wednesday, February 24, 2010

Anwar nafi dibayar CIA

KUALA LUMPUR - "Saya tahu saya tidak berada dalam senarai gaji CIA", kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika diwawancara oleh FP (Foreign Policy), April 2008. Petikan wawancara adalah seperti berikut. Klik di sini

FP: You got into trouble in the late 1990s once you began to criticize Mahathir, your former political mentor. Did you underestimate him as a political opponent?
[FP: Anda terlibat dalam masalah dalam lewat 1990 apabila anda mula kritik Mahathir, bekas mentor politik anda. Adakah anda memandang rendah beliau sebagai lawan politik?]

AI: No, I didn’t. But at that time I had strong views. He resented the idea of my rapport and contact with the West, particularly the United States. And I said, I know I am not on the CIA payroll. I have strong views on Iraq. I have very independent views. What is the harm of my treating America as a friend? He expects everyone else to be so anti-American to the point of being irrational.
[AI: Tidak, saya tidak pernah. Tetapi pada masa itu saya ada pendapat yang kuat. Dia marah idea dan hubungan baik saya dengan barat, terutama Amerika Syarikat. Saya berkata, saya tahu saya tidak berada dalam senarai gaji CIA. Saya ada pandangan kuat terhadap isu Iraq. Saya ada pendapat tersendiri. Apa masalah saya melayan Amerika sebagai kawan? Beliau jangka semua orang lain menjadi anti-Amerika kepada perkara-perkara tidak betul]

Walaupun soalan asal FP bukan bertanya benarkah anda menerima gaji CIA, tetapi Anwar mengambil kesempatan untuk menafikan bahawa beliau terlibat dalam senarai gaji CIA.

Menurut Anwar, Dr Mahathir marah kepadanya kerana sikapnya menjalinkan hubungan baik dengan barat khususnya, Amerika Syarikat.

"Apa masalahnya saya menjalinkan hubungan dengan Amerika Syarikat ?", soal Anwar.

Walaupun Anwar mengakui pro-Amerika Syarikat, tetapi beliau menafikan bayaran gaji daripada CIA dan berhak mengeluarkan pendapatnya sendiri.

CIA (The Central Intelligence Agency) merupakan badan perisikan Amerika Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1947. Badan perisikan ini terlibat secara tersembunyi dalam perisikan dan penajaan individu, organisasi atau parti tertentu di negara-negara luar untuk memastikan semua negara akur dengan polisi Amerika Syarikat.

Pada akhir tahun 70-an modus operandi jahat CIA terbongkar, apabila Oliver Laurence North, seorang pegawai CIA mengakui terlibat dalam operasi di Iran dan Nicaragua yang dikenali sebagai "Iran-Contra Affair".

Di Iran, CIA terlibat dalam penjualan senjata haram kepada Iran untuk menggalakkan peperangan dengan Iraq. Manakala di Nicaragua, CIA memberi bantuan kewangan kepada kumpulan penentang (Contra)untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Anastasio Somoza Debayle.

Kesemua operasi CIA ini berselindung di sebalik nama "Projek Demokrasi".

Oleh kerana aktiviti gelap CIA ini terbongkar di Amerika Syarikat, Presiden Reagan pada tahun 1982 telah menubuhkan satu badan baru yang dinamakan NED (National Endowment for Democracy) bagi menggantikan peranan yang pernah dimainkan oleh CIA.

Agen-agen CIA yang pernah dilatih sebelum ini, kemudiannya diserapkan di bawah operasi NED.