Wednesday, March 17, 2010

John Sidel samakan Anwar Ibrahim seperti Nurcholish Madjid

KUALA LUMPUR - Seorang penulis, Michael Vatikiotis dalam kertas kerjanya 'De-demonizing Southeast Asian Islam' memetik tulisan John Sidel, seorang saintis politik United Kingdom yang mengatakan peranan Anwar Ibrahim adalah sama dengan Nurcholish Madjid, pengasas Islam Liberal Indonesia.

"Pada pertengahan 1990-an di Indonesia dan Malaysia, para pemikir Islam seperti Anwar Ibrahim dan Nurcholish Madjid yang menawarkan suatu janji politik Islam modenis yang mencampurkan teknologi moden dan demokrasi dengan ajaran-ajaran moral kepercayaan", kata John Sidel.

"Idea-idea liberal mereka merupakan satu ancaman kepada kumpulan fundamentalis di negara-negara itu", katanya lagi.

Nurcholish Madjid yang lebih dikenali sebagai Cak Nur merupakan pengasas ideologi Islam Liberal di Indonesia. Beliau memulakan idea sekularisasi dan pluralisme agama di Indonesia sepertimana yang digagaskan oleh Anwar di Malaysia.

"Tokoh-tokoh yang membawa sekular-liberal ini adalah warisan pemikiran Mustafa Kamal Attaturk, dari Turki", tulis Adian Husaini dalam artikelnya bertajuk 'Pengikut setia Nurcholish Madjid ‘mengamuk’

Pengikut-pengikut Nurcholish lebih dikenali sebagai 'kumpulan Pak Natsir Muda' di Indonesia. Pak Natsir merupakan tokoh idola Anwar Ibrahim.

Di Indonesia, Nurcholish Madjid menubuhkan yayasannya yang dinamakan Paramadina Foundation untuk mengembangkan ideanya, manakala di Malaysia Anwar menggunakan badan pemikirnya, Isntitut Kajian Dasar(IKD).

Dipercayai penajaan dana di sebalik kedua-dua badan pemikir ini ditaja oleh CIA yang bertopeng yayasan kebajikan.

Esok, 18 Mac, Anwar Ibrahim akan meninggalkan sidang parlimen untuk memenuhi agenda peribadi, bersama John Sidel dalam program "Religion and Pluralism in a Divided World" (Agama dan Plurisma dalam Dua Dunia)di LCE (The London School of Economics and Political Science), United Kingdom.

Menurut maklumat, John Sidel merupakan agen CIA yang bertopeng intelektual yang merupakan perancang utama liberalisme agama di Malaysia dan Indonsia.