Saturday, December 26, 2009

Anwar Ibrahim : Islam, Demokrasi dan Sekularisme

Islam, Demokrasi dan Sekularisme adalah sinonim, tegas Anwar Ibrahim di dalam rencana tulisannya bertajuk 'Islam, Democracy and Secularism' yang disiarkan dalam Journal Archers, edisi 4, Jilid 3, 2009.

Sebelum ini ramai pemerhati politik menganggap perjuangan, 'Islam dan Demokrasi' yang sering dilaung-laungkan oleh Anwar sama seperti perjuangan menegakkan sebuah 'Negara Islam'. Tetapi dengan pengakuan Anwar sendiri dalam rencana itu, membuktikan pejuangan menegakkan 'Islam dan Demokrasi' adalah bermaksud menegakkan sebuah 'Negara Sekular'.

"Indonesia merupakan model terbaik dalam mempraktikkan model Islam, Demokrasi dan Sekularisme", tulis Anwar.

"Orang Indonesia berhak mendapat kredit kerana berjaya keluar dari zaman autoritarian
selama tiga puluh tahun autoritarian, tulisnya lagi.

Sebelum ini, dalam ucapan Anwar di New York pada tahun 2005, beliau mengatakan Indonesia dan Turki merupakan model Islam dan Demokrasi yang telah dipraktikkan di negara Islam.

Tulis Anwar: "Demokrasi bukan sahaja berkaitan dengan pilihanraya, tetapi yang lebih mustahak, demokrasi adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan dan kedaulatan undang-undang".

"Ini selaras dengan falsafah John Locke yang banyak mempengaruhi pemikiran Voltaire untuk Revolusi Peranchis dan seterusnya menjadi asas penggubalan perlembagaan Amerika Syarikat"

Menurut Anwar lagi, walaupun barat merupakan pihak pertama yang mengutarakan konsep demokrasi tetapi prinsip kebebasan dan hak asasi adalah universal dan sesuai dipraktikkan di negara-negara Islam.