Wednesday, May 13, 2009

Ulama atau professional : Siapakah kelompok pembaharuan ?

Dr. Asri Zainal Abidin dalam kolum minda mufti Mstar online merumuskan sekiranya kemelut ulama dan professional tidak dapat ditangani dengan baik dalam PAS, maka akan muncul kelompok ketiga yang dinamakan kelompok pembaharuan.

“Jika sesetengah tokoh agamawan yang memperjuangkan negara Islam tidak lebih terbuka, mereka akan menghadapi masalah, atau bercakaran sesama sendiri apabila tiba ke peringkat perlaksanaan Islam itu dalam alam realiti. Akhirnya, kelompok pembaharuan akan muncul di tengah-tengah mereka “ , tulisnya dalam artikel bertajuk “ ulama atau Profesional jadi pemimpin ?”

Walaupun, bekas Mufti tidak menjelaskan lebih lanjut siapakah dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan golongan pembaharuan itu., namun berdasarkan maksud tersirat, beliau tidak mahu PAS akhirnya dikuasai oleh golongan pembaharu, akibat pergeseran sesama sendiri itu.

Pada hari ini, istilah 'golongan pembaharuan' lebih sinonim dikaitkan dengan golongan Islam Liberal.